Čo spôsobili v spotrebe nealko home-made produkty

Ponuka nealkoholických nápojov v prevádzkach on-trade je stále kl'účová pre ich prevádzku a tvorí významnú časť ich tržieb (cca 15%). Aké značky dnes musia alebo by mali byť v ponuke nie je vôbec jednoduché určiť, pretože hostia prichádzajú do rôznych podnikov za rôznym účelom a ciel'om. Podstatné je, že sa rozhodujú častejšie impulzívne ako podl'a zvyklostí.

Ponuka v jednotlivých typoch podnikov sa modifikuje podl'a toho, aké majú zameranie a kto sú ich hostia. A práve, čo hostia požadujú sa prejavuje ako motiv zmenitˇ alebo obmeniť ponuku nealko nápojov.

 

Kde tvorí nealko významnú pozíciu na trhu.
Nealko nápoje sú najviac kombinovanou kategóriou nápojov, pretože patria do segmentov reštauracií, kam sa chodí za jedlom, patrí do kaviarní, patrí aj do podnikov v psojení so zábavou v kombinácii s alkoholckými nápojmi a v samozrejme sa nealko konzumuje i samotné bez ďalšie kombinácie.
 

 

Pozícia nealko a trendy spotreby na trhu on-trade.
Najvyššiu spotrebu nealko nápojov na celkovej spotrebe v on-trade, viac ako polovicu, tvorí podiel CSD coolových nápojov. Ďalej nasledujú CSD limonády, vínne nápoje, tonikom a na treťom mieste je čistá, minerálna voda. V ponuke aj spotrebe dominujú balené nápoje (v skle, v PET flašiach a v plechovkách) pred čapovaným / točenými variantami nealko nápojov na celkovom trhu on-trade na Slovensku.

       
 

 

Čo je aktuálne v ponuke a čo podniky ponúkajú svojím hosťom v oblasti home-made produktov?
Hl'adanie prikladov ako zvýšiť spokojenosť hostí, ale aj pre ako zvýšiť predajnosť je v nápojovom sortimentov celý rad - novinky v nápojovoch vidíme, kam oko dovidí a určite ešte na konci. V sortimente nealko nápojov vidíme v posledných dvoch rokoch nástup a obľubu home-made produktov, ktoré sa ponúkajú v závislosti na sezóne, ako špeciality podnikov alebo ako inovácia v súčasnom sortimente. Najčastejšie vidíme v ponuke home-made čiže domáce limonády, domáce ľadové čaje, tiež fresh / čerstvo pripravované džúsy, ale v ponuke sú i lacnejšie varianty ako voda so sirupem. Rastúca ponuka týchto produktov vychádza z požiadaviek klientov, ktorí viac kladú dôraz na bio produkty, netradičné chute, majú obl'ubu skúšať niečo nové a pod.

Domáce limonády pripravuje 7 % podnikov na Slovensku, čerstvé džúsy má v ponuke tiež 7 % podnikov a domáce čaju ponúka 2 % on-trade prevádzok.
(Pozn. red. trend silnie i v súvislosti s vlnou tzv. hipsterských kaviarní a podnikov a  s odklonom od klasických brandovaných produktov v sklených obaloch, ktoré jednoducho nezapadajú do koncepcie prevádzok ponúkajúcich alternatívu vo všetkých smeroch. Teda oblasti vlastného brandingu, dizajnu interiérov, dizajnu nápojových lístkov, ponuky nápojov a v oblasti komunikáciu cez sociálne siete.)
 

 

Otázka priamo na prevádzkarne ponúkajúce home-made nápoje napr. FRESH DŽÚSY, DOMÁCE LIMONÁDY alebo DOMÁCE ČAJE.


Celkový podiel týchto home-made produktov nyrábaných v prevádzkach tvorí 1,5 % z celkovej psotreby nealko nápojov v on-trade Slovenska.
 

 

Autor: Ing. Marcela Šimková, MBA, Executive Director
Zdroj: Audit On trade Data Servis - informace s.r.o.
Publikováno v časopise: In Store Slovakia s.r.o., číslo 4, ročník 13, máj 2015, str. 34-35

 

Sdílet:

Autor: Sekretariat | Počet přečtení: 7523x | Datum: 25.06.2015